welcome

Oink! SMF 470 Saphira's är en marsvinsuppfödning med ambitionen att föda upp friska, sunda, trevliga och rastypiska:

  • Nonself & crested black & lilac fox/otter/lux
  • Self & crested lemon
  • California - red, cream & DE white

Senast uppdaterat:
2016-08-29

- Väntade kullar uppdaterad: två ihopsatta par.